Emmery Fire 3/94

Omkasting van pompset (dieselmotor en pomp) van een sprinklerinstallatie