Nijsen Granico 33/94

Geluidscherm rond koelinstallatie en deel bovendaks kanaalwerk