Weiss Technik 77/95

Snel toegankelijke en geventileerde omkasting rondom diverse, bij elkaar in een verkeersruimte opgestelde, klimatiseringsapparatuur in een onderzoeksinstituut.